Investovanie do nehnuteľností má veľa výhod, ak viete ako sa v týchto vodách pohybovať. Ak však práve začínate investovať do nehnuteľností, môže to byť trochu náročnejšie spoznávanie všetkých rôznych typov investícií, ktoré máte k dispozícii. Prvým krokom je pochopenie rôznych typov investícií do nehnuteľností a ich fungovanie. Skôr než sa začnete rozhodovať, kam vložíte svoje peniaze, mali by ste vedieť zásadné informácie.

Pochopenie rôznych typov investícií do nehnuteľností

Keď premýšľate o investovaní do nehnuteľností, prvá vec, ktorá vám zrejme prejde mysľou, môže byť kúpa investičnej nehnuteľnosti a jej prenájom. Väčšina investícií do nehnuteľností spadá do dvoch všeobecných kategórií: aktívne alebo pasívne. Aktívne investície sú podniky, ktoré vás budú stáť nielen vaše peniaze, ale pravdepodobne aj váš čas a potenciálne fyzickú prácu. Aktívne investície bývajú o niečo lukratívnejšie ako pasívne, za cenu toho, že sú drahšie, avšak zvyčajne riskantnejšie. Pasívne investície sú spôsoby investovania do nehnuteľností, ktoré často nevyžadujú, aby ste osobne vlastnili alebo spravovali nehnuteľnosť. Investovanie do realitných fondov a venovanie sa aktivitám ako crowdfunding, sa považuje za pasívne. Rezidenčné nehnuteľnosti sú pravdepodobne najznámejšou investíciou do nehnuteľností. To znamená, že existuje veľa rôznych typov investícií do rezidenčných nehnuteľností, o ktorých možno neviete, od mikropreklápania až po doplnkové obytné jednotky. Investície do rezidenčných nehnuteľností sú zvyčajne aktívne, čo znamená, že od vás pravdepodobne budú vyžadované značné peňažné a pracovné príspevky – ale majú potenciál priniesť značné zisky a nepretržitý peňažný tok.

Typy investícií do nehnuteľností na bývanie:

Keďže investície do rezidenčných nehnuteľností môžu byť rôzne, poďme preskúmať niekoľko vašich možností.

Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti

Touto nehnuteľnosťou môže byť čokoľvek od viacgeneračného domu až po malý rodinný bungalov alebo byt. Ako investor zarábate peniaze na týchto typoch nehnuteľností vyberaním nájomného od nájomníkov. Pri správe nehnuteľnosti na prenájom sa niektorí investori rozhodnú bývať v mieste nehnuteľnosti, ktorá je aj prenajímaná pre viacero osôb a tak bývajú spoločne nájomník aj vlastník v rovnakej nehnuteľnosti.

Dovolenkový prenájom

Vlastníctvo dovolenkového prenájmu je podobné ako vlastníctvo dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti. Kúpite nehnuteľnosť, zvyčajne v oblasti obľúbenej medzi turistami, a potom ju prenajímate (zvyčajne krátkodobo) návštevníkom, ktorí v nej zostanú na krátky čas. Môže to byť jedna z prácne náročnejších investícií do rezidenčných nehnuteľností, pretože buď vy alebo niekto, kto pre vás pracuje, bude musieť neustále riadiť údržbu nehnuteľnosti medzi hosťami.

Komerčné nehnuteľnosti

Komerčné nehnuteľnosti sa týkajú investícií do nehnuteľností, ktoré sú zvyčajne nebytové. Hotely, sklady, kancelárie a maloobchodné predajne sú príkladmi investícií do komerčných nehnuteľností. Tieto typy investícií sa zvyčajne považujú za aktívne a zahŕňajú investora, ktorý vlastní a prenajíma priestor podniku, ktorý ho bude využívať. Rovnako ako pri rezidenčných nehnuteľnostiach, môžete získať dodatočný peňažný tok vyberaním nájomného alebo predajom nehnuteľnosti podľa toho, ako sa hodnota zvyšuje. Je známe, že komerčné nehnuteľnosti prinášajú vyššie výnosy ako rezidenčné. Ak si môžete dovoliť spravovať komerčný priestor, môže sa časom ukázať ako lukratívny, v závislosti od oblasti, v ktorej sa nachádzate. Pri komerčných investíciách sa musíte starať o verejnosť navštevujúcu vaše priestory aj o svojich nájomníkov. Možno budete potrebovať odbornú pomoc, aby ste udržali svoj majetok v súlade s normami a pomohli vám zvládnuť akékoľvek problémy, ktoré sa môžu objaviť. Komerčné investície bývajú tiež časovo náročnejšie. Namiesto toho, aby ste sa zaoberali len niekoľkými nájomníkmi, budete pravdepodobne musieť žonglovať s viacerými nájomnými zmluvami a ďalšími potenciálnymi problémami.

Zakúpenie pôdy

Surová pôda sa vzťahuje na nehnuteľnosť, na ktorej nie je absolútne nič – budovy, cesty, plodiny alebo niečo iné. Nezastavaná pôda má tendenciu byť lacnejšia na investíciu ako zastavaná pôda a ako iné príklady nehnuteľností, aj táto sa časom zhodnocuje. Pôžičku na pozemok môžete použiť aj na nákup surovej pôdy, najmä ak ju plánujete rozvíjať. Mnohí investori do surovej pôdy prenajímajú svoje nehnuteľnosti farmárom na poľnohospodárske účely alebo hľadajú nehnuteľnosti s potenciálom budúceho rozvoja, aby ich neskôr predali za ocenenú hodnotu. V porovnaní s mnohými inými investíciami sa surová pôda získava ľahko. Je to oveľa lacnejšie ako zastavané pozemky ,komerčné alebo obytné nehnuteľnosti. Pôda zároveň nie je nákladná na údržbu. Musíte si už len vy sami určiť priority, čo chcete v investovaní dosiahnuť a aká možnosť by bola pre vás tá najvhodnejšia.