Od apríla 2024 nadobudla účinnosť novela zákona č. 145/1995 Z.z., ktorou sa menia správne poplatky, vrátane tých na katastrálnom úrade. Pripravila som pre vás prehľadnú a praktickú tabuľku zmien, ktorá vám pomôže lepšie sa zorientovať a viete sa k nej kedykoľvek vrátiť.

Zvýšenie správnych poplatkov pri poskytovaní informácií z katastra nehnuteľností

SlužbaPred 1.4.2024Od 1.4.2024
Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, údajov o bonitných pôdno-ekologických jednotkách, písomnej identifikácie parciel€ 8€ 12
Kópie z katastrálnej mapy, mapy bývalého pozemkového katastra, pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu€ 8€ 12
Vydanie druhého alebo ďalšieho rovnopisu verejných listín, grafickej identifikácie parciel€ 3€ 5
Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti€ 3€ 5
Poskytnutie informácií zo súboru popisných a geodetických informácií na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu€ 17€ 25
Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu pre rôzne účely€ 7€ 10
Overenie vyhotovení geometrického plánu€ 27€ 40
Overenie ďalších vyhotovení geometrického plánu€ 7€ 10
Vydanie kópie geometrického plánu€ 8€ 12

Zvýšenie správnych poplatkov návrhových konaní

SlužbaPred 1.4.2024Od 1.4.2024
Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti€ 66€ 100
Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti podaný elektronicky€ 33€ 50
Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti urýchlene do 15 dní€ 266€ 300
Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti urýchlene do 15 dní podaný elektronicky€ 133€ 150
Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti podaný spolu s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad€ 51€ 85
Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti podaný elektronicky spolu s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad€ 18€ 35
Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti urýchlene do 15 dní podaný spolu s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad€ 251€ 285
Návrh na začatie konania o povolení práva k nehnuteľnosti urýchlene do 15 dní podaný elektronicky spolu s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad€ 118€ 135

Či už ste realitný maklér, developer alebo občan, ktorý sa zaujíma o svoje práva, náš blog vám poskytne všetky potrebné informácie a  novinky  zo sveta realít a financií.

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, predať či prenajať vašu nehnuteľnosť, neváhajte nás kontaktovať. Vaša Nitrianska realitná kancelária je pripravená Vám pomôcť so všetkým procesmi.

Autor článku : Mgr. Beáta Reichel