Prevencia chýb pri stanovení ceny: „Získajte si srdcia kupujúcich

Ak chcete dosiahnuť úspešný predaj svojej nehnuteľnosti, je dôležité sa vyhnúť častým chybám, ktoré môžu potenciálnych kupujúcich odradiť. V Nitrianskej realitnej kancelárii sme si uvedomili tieto najčastejšie omyly a chceme vám ponúknuť rady a podporu, aby ste predali svoju nehnuteľnosť s maximálnou spokojnosťou.

Tu je prehľad niektorých chýb, ktorých sa predávajúci často dopúšťajú, aj preto je veľmi dôležité vybrať si tú správnu realitnú kanceláriu:

  • Nadhodnotenie ceny: Mnohí predávajúci majú tendenciu nadhodnotiť cenu svojej nehnuteľnosti. 👉 Dôsledok: Obmedzený záujem a dlhší čas predaja. Predávajúci by mohli stratiť príležitosť na rýchly predaj a budú musieť čakať dlhšie, čo môže mať negatívny vplyv na ich plány a finančnú situáciu.
  • Neznalosť konkurencie: Niektorí predávajúci nevenujú dostatočnú pozornosť konkurencii na trhu. Nenastavujú si realistickú cenu voči podobným nehnuteľnostiam, čo môže viesť k obmedzenému záujmu kupujúcich. 👉 Dôsledok: Malý záujem kupujúcich, ktorí sa môžu radšej rozhodnúť pre inú ponuku. Predávajúci môžu stratiť príležitosť na predaj a potenciálny zisk.
  • Nedostatočná analýza trhu: Predávajúci zanedbávajú analýzu aktuálneho realitného trhu a jeho trendov. Nedostatok informácií o cenách a dopyte, môže mať za následok nesprávne nastavenie ceny. 👉 Dôsledok: Zníženie záujmu kupujúcich a predĺženie času predaja.
  • Emocionálny prístup: Častokrát sú predávajúci emocionálne zainteresovaní v predaji svojej nehnuteľnosti a majú príliš vysoké očakávania. Emócie môžu brániť objektívnemu posúdeniu hodnoty nehnuteľnosti a prispieť k nesprávnemu nastaveniu ceny. 👉 Dôsledok: Zvýšené riziko nadhodnotenia ceny a potenciálna strata záujemcov o nehnuteľnosť.
  • Slabá prezentácia: Kvalitná prezentácia je kľúčom k zaujatiu kupujúcich. Nedostatočné fotografie, nezaujímavý popis a slabá online prítomnosť,  môžu obmedziť záujem potenciálnych záujemcov. 👉 Dôsledok: Predávajúci môžu mať ťažkosti pri prilákaní kupujúcich a môžu stratiť príležitosť na rýchly predaj svojej nehnuteľnosti.
  • Porovnávanie sa so susedmi: Niektorí predávajúci sa nechávajú ovplyvniť informáciami o cenách nehnuteľností, ktoré dostávajú od susedov alebo priateľov. Avšak, tieto informácie môžu byť zavádzajúce, keďže každá nehnuteľnosť je jedinečná a jej hodnota závisí od mnohých faktorov.👉 Dôsledok: Možnosť podhodnotenia alebo nadhodnotenia ceny na základe nesprávnych informácií a riziko straty potenciálnych kupujúcich.
  • Nedostatok profesionálneho poradenstva: Predávajúci sa rozhodnú obísť konzultáciu s odborníkmi z realitnej kancelárie. Nedostatok odborného poradenstva môže viesť k zvoleniu nesprávnej ceny a neefektívnemu predaju.👉 Dôsledok: Strata príležitostí na optimalizáciu predaja a dosiahnutie spravodlivej ceny nehnuteľnosti.

Je dôležité si uvedomiť, že v týchto situáciách je potrebné byť opatrný a rozhodovať sa na základe dôkladnej analýzy a odborného poradenstva v reálnom čase. Spolupráca s profesionálnou realitnou kanceláriou vám poskytne potrebné informácie a rady, aby ste mohli správne nastaviť cenu a dosiahnuť úspech v predaji vašej nehnuteľnosti. Nitrianska realitná kancelária je Vám k dispozícií so svojim odborným tímom maklérov.

Autorka článku: Mgr. Beáta Reichel