Dnes vám prinášame aktuality z diania projektu Selenea Residence, ktorej exkluzívnym predajcom je práve naša Nitrianska realitná kancelária. Krátky informačný sumár si pripravila manažérka projektu – maklérka Mgr. Dominika Švecová.

Stav prípravy územia na výstavbu

V tejto chvíli je vydané právoplatné stavebné povolenie. Na pozemku donedávna prebiehali archeologické výkopy. Archeologickým výskumom sa na ploche dotknutou výstavbou areálu doložilo osídlenie z rôznych dejinných období. Najstarší doklad antropogénnej aktivity na skúmanej ploche predstavujú nálezy z neskorej doby kamennej – Lengyelskej kultúry. O výsledkoch a zaujímavostiach sa dozvieme v samostatnom pripravovanom PR článku.

Záujem o priestory na podnikanie

Vzhľadom na to, že sa v projekte nachádza len 6 polyfunkčných priestorov na prenájom, záujem je naozaj veľký. Vzhľadom na tento počet si v konečnom dôsledku developer v zastúpení NRK môže vyberať, aby sa budúcim obyvateľom tohto projektu ponúklo niečo iné, čo v Nitre ešte nie je, a zabezpečí sa tak väčšia atraktivita projektu. Samotný blok X bude slúžiť ako veľký polyfunkčný priestor, kde sa uvažuje o vybudovaní kliniky, obchodného reťazca alebo wellness centra s fitness centrom, ale to je samozrejme ešte hudba budúcnosti 🙂

Časové horizonty projektu po súčasnosť

  • 08/2020 – vznikla projektová dokumentácia zo stupňa Územného rozhodnutia
  • 04/2022 – Právoplatné územné rozhodnutie
  • 12/2021 – vznikla projektová dokumentácia na Stavebné povolenie
  • 02/2023 – právoplatné Stavebné povolenie
  • 07/2023 – spustený predpredaj bloku C

Potok Selenec

V spolupráci s mestom sa plánuje celková revitalizácia vodného toku Selenec. V jeho okolí je plánovaná realizácia promenády lemujúcej upravené koryto spolu s cyklotrasou a zeleňou, využívajúc oba brehy rieky na aktívny a pasívny relax pomocou mól a platforiem.

Atraktívna dispozícia a metráž bytov

Byty v projekte sú výnimočné v prvom rade svojou veľkosťou. Rozlohy bytov sú skutočne veľkorysé, na to vlastne developer vsadil. Súčasťou každého bytu, či už 1,2,3 alebo 4 izbového je balkón alebo terasa. Metráže bytov s balkónmi a terasami sa pohybujú nasledovne:

1i od 46m2

2i od 54m2 – 69m2

3i od 85m2 – 100m2

4i od 108m2 – 170m2

Dokonca je možnosť spojenia dvoch 2-izbových bytov do jedného 4-izbového.

Na atraktivite celého projektu tiež pridávajú aj medziblokové priestory, ktoré budú plne využiteľné ako komunitné záhrady, outdoorové posilňovacie ihriská, detské ihriská s výsadbou rastlín, prvky drobnej architektúry ako sú sedenia, stoly, pergoly na príjemné trávenie voľného času celej komunity.

Dominike ďakujeme za update, a tešíme sa na ďalšie aktuality z realizácie tohto naozaj výnimočného projektu v Nitre.

Ak Vás projekt SELENEA Residence zaujal, viac informácii nájdete na: https://www.selenea.sk/